Voeding

Published on september 6th, 2012 | by Juliette

Biologische voeding: gezonder of niet?

De afgelopen week stonden de kranten en het internet vol met berichten dat biologische voeding niet veel gezonder zou zijn dan ‘normale’ voeding. Dat kan negatieve gevolgen hebben voor de vraag naar biologische voeding. De vraag blijft natuurlijk waarom iemand liever kiest voor biologisch. Is dat omdat men zich daardoor ‘gezonder’ voelt, of juist omdat men wilt bijdragen aan een schoner en duurzamer milieu?

Vooralsnog kiezen veel mensen voor een biologisch stukje vlees omdat zij zich prettig voelen wanneer ze weten dat het dier een beter leven heeft gehad. Maar ook omdat ze precies willen weten wat er op het bord ligt.

Of biologische voeding ook echt gezonder is, daar is Jan Willem Erisman, directeur van het Louis Blok Instituut, nog niet zeker over. Maar, hij sluit het gezonde effect van biologische voeding ook nog niet uit. In tegenstelling tot wat beweerd wordt in de media naar aanleiding van een groot Amerikaans onderzoek. Hierin wordt gesteld dat biologisch voedsel niet aantoonbaar gezonder is. Ook is het volgens het onderzoek niet veiliger qua bacteriën en dergelijke.

Amerikaans onderzoek biologisch voedsel

Meer dan 90 procent van de 237 door Amerikanen onderzochte onderzoeken is gericht op het vergelijken van inhoudsstoffen als vitamines en eiwitgehaltes, aldus Erisman. “Daarmee heb je dus nog geen effect op de gezondheid van mensen onderzocht. Bovendien is maar een zeer beperkte hoeveelheid inhoudsstoffen onderzocht – de overige duizenden componenten zijn niet onderzocht, terwijl die ook een functie hebben.”

“Het is dus nog te vroeg om wetenschappelijk verantwoorde uitspraken te doen over algemene gezondheidseffecten van biologische producten of producten uit de intensieve landbouw.”  Volgens Erisman zijn er juist wel al aanwijzingen voor gezondheidseffecten van biologisch. Zo blijkt uit een onderzoek van het Louis Bolk Instituut en Universiteit Maastricht dat bij jonge kinderen die biologische zuivel gebruikten tot 30 procent minder eczeem voorkwam.

Meer onderzoek nodig naar biologische voeding

De onderzoekers verwachten dat uit toekomstig, grootschaliger onderzoek met moderne technieken méér effecten boven tafel komen. “Dergelijke aanwijzingen voor gezondheidseffecten vragen om vervolgonderzoek. Dat is complex en tijdrovend – maar wel uiterst relevant in een maatschappij waarin gezondheidsbevordering en gezondheidszorg belangrijke waarden zijn, en bovendien tot hoge overheidsuitgaven leiden”, zegt Erisman.

Bron: Louis Bolk Instituut

 

Tags: , , , ,


About the AuthorBack to Top ↑